Pris + brug

I hver forening ejer 9 familier sammen 3 sommerhuse.
Der er tale om et reelt ejerskab, hvor alle ejere står på skøderne.

SÅDAN FOREGÅR DET
Vi stifter foreningen, når den første pulje familier er fundet og vi kan realisere foreningens første hus.
Herefter finder vi de sidste familier, indtil foreningen er fuldtegnet med i alt 9 familier og vi kan realisere de to sidste huse i foreningen. 

PRIS

Vi har to ledige andele i vores aktuelle forening:

Andel 1: Solgt
Andel 2: Solgt
Andel 3: Solgt
Andel 4: Solgt
Andel 5: Solgt
Andel 6: Solgt
Andel 7: Solgt

………………

Andel 8: 1,3 mio kr.
Andel 9: 1,3 mio kr.

Hvordan finansierer I købet?
Hver familie betaler den fulde pris kontant, når foreningen bliver stiftet. Hertil kommer det samlede beløb for 1 års driftsudgifter, som bliver stående i foreningen som en sikkerhed, dvs. et slags depositum.

Man kan ikke optage lån i boligerne. I skal derfor selv finde købesummen. Det kan gøres på to måder:

1. I har allerede beløbet i frie midler
2. I har friværdi i jeres bolig, som I kan belåne

Driften

De månedlige fællesudgifter er 2.500 kroner.

Fællesudgifterne betales fast hver måned.

Beløbet dækker udgifter til fx:

  • Ejendomsskat (grundskyld)
  • Hus- og indboforsikring
  • Renovation mm.
  • El, vand, varme, net
  • Løbende småreparationer og små-anskaffelser
  • Økologisk basisbeholdning i køkkenet (fx kaffe, te, olier, krydderier) samt sæbe
  • Al administration omkring betalinger, booking, indkøb, drift mv.

Rengøring er ikke en del af fællesomkostningerne. Man må gerne selv gøre rent, og man kan også booke rengøring for merbetaling. Husene bliver hovedrengjort 6 gange om året samt efter behov.

Vi forventer at med forholdsvis nye, eller i al fald nyrenoverede huse, vil udgifter til reparationer og vedligehold ligge meget lavt, i hvert fald de første 8-10 år.

Hvor meget kan vi bruge vores boliger?

Med 3 boliger og 9 familier får I som familie fri adgang til jeres tre boliger i det, der svarer til omkring 17 uger hvert år. I skolesommerferien er alle familier sikret to ugers ferie i husene.

Sammensætningen af 3 boliger og 9 familier giver ultimativ fleksibilitet, og erfaringer viser, at 17 uger er mere end hvad de fleste når at bruge.

Sådan foregår bookingen

Bookingsystemet er designet, så det går retfærdigt til, og så man både kan planlægge langt frem, men også booke spontane dage i husene – dette især uden for højsæson.

Hver familie får hvert år tildelt et antal points, som man booker med, og de uger hen over året, hvor der er skoleferie, koster lidt flere points.
Bookingsystemet sikrer, at netop de uger bliver fordelt på en retfærdig måde.

Bookingsystemet giver mulighed for at booke halve uger (undtagen skolesommerferien, hvor man booker en uge ad gangen). Man kan sagtens booke halve uger i forlængelse af hinanden.

Man kan ikke overføre ubrugte point til året efter. Når vi går ind i et nyt år, går regnskabet i nul, og vi starter forfra med en ny pulje af point.

Men kan man få lige de uger, som man gerne vil have? Weekenderne og skoleferierne er mest eftertragtede. Men erfaringerne, viser, at I ofte har forskellige ønsker og behov, hvilket betyder, at I som familie kan få jeres ønsker opfyldt langt de fleste gange.

Foreningerne har blandede familietyper: seniorer, familier med små børn og familier med større børn, så der vil være forskellige feriebehov.

Hvad hvis man ikke får brugt alle ugerne selv? I må gerne give uger videre til gode venner og familie. Men I må ikke udleje husene selv.

Med 3 boliger og 9 familier får hver familie fri adgang til boligerne op til 17 uger hvert år. Minimum to af ugerne ligger i skolesommerferien.

Hold fri, når I har fri

Mange vil gerne holde fri, når de har fri. Og det er netop derfor mange siger, at ‘Fristeder var lige det, de manglede’. I kan tage på weekend og holde ferie uden to-do-lister og bare nyde jeres eget lille fristed. I skal ikke slå græs, male udhæng eller huske at betale regninger.

Som administrator af foreningen sørger vi for alt det praktiske. Vi slår græs, styrer alle betalinger, sørger for hovedrengøring og vinduespudsning, administrerer jeres bookinger. Og vi sørger for, at der altid er basisvarer som sæbe, krydderier, kaffe, te mm.

Som administrator af foreningen sørger vi for at styre alle betalinger, administrere bookinger,
indkøbe basisvarer og i det hele taget vedligeholde boligerne. Huset her er fra forening 1.

Sådan sælger I igen

Ønsker I ikke længere at være med, kan I sælge jeres andel igen. Andelens pris vil i udgangspunktet følge de generelle stigninger på ejendomsmarkedet. Og fordi en ny familie ser det som et stort plus, at alle tre sommerhuse står færdige og kan tages i brug med det samme, så er andelen attraktiv.

Og vi hjælper jer selvfølgelig med et gensalg, for der vil være et godt flow af interesserede familier i vores netværk.

Måske ønsker man at sælge for at hoppe over i andre, nye foreninger, der er sammensat af andre huse eller med andre destinationer. Vi vil nemlig hele tiden udvikle nye boligpakker med skønne danske og skandinaviske fritidsboliger.

Husenes indretning er skræddersyet, og møblerne er nøje udvalgt med både gode klassikere samt nyere og brugte møbler. Huset her er fra forening 1.

Timing: Hvornår stiftes foreningen?

Vi starter opkøb af de enkelte boliger, når familier til foreningen er fundet og vi har haft vores stiftende ejermøde.

Dialogen med mig skal helst starte 1-2 måneder før.

Alle familier forpligter sig ved foreningens stiftelse, og indbetalingen af den fulde andel + et års fællesomkostninger (som sikkerhed) skal falde på dette tidpunkt.

Klare regler for ejerskabet
Vi har skræddersyet en dokumentpakke, hvori, der blandt andet er formuleret en række vedtægter og en samejeaftale, som alle familier skriver under på og forpligter sig til ved foreningens stiftelse.

Dette sikrer, at der er klare retningslinjer for væsentlige spørgsmål som: Hvad sker der, hvis en familie ikke betaler de løbende driftsudgifter? Må jeg have private ting stående i husene? Hvordan kommer jeg af med min andel, hvis min livssituation ændrer sig? Må jeg leje husene ud selv? Og meget, meget mere.

Alt dette giver fuldstændig klarhed over de centrale spørgsmål, der naturligt opstår, når man ejer noget sammen med andre. Og den er udarbejdet, så den er juridisk gældende og giver mest mulig tryghed for alle familier.